OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 

Jak zdanit dotaci poskytnutou na nákup roční „šalinkarty“.

 

Zdanění dotace na nákup roční „šalinkarty“

 

Na základě vyjádření Odboru metodiky a výkonu daní FÚ pro JmK, č. j.: 783052/18/3000-11420-711554 ze dne 26.2.2018, které si vyžádal Magistrát města Brna, platí:

Příjem v podobě dotace na pořízení kuponu je zdanitelným příjmem, ale k reálnému zdanění docházet nebude, neboť lze vůči tomuto příjmu uplatnit výdaj v podobě nákladů na pořízení kuponu (maximálně do výše tohoto příjmu). K reálnému zdanění tedy bude vždy částka ve výši nula.

Možnost 1) - Poplatník nemá žádné vedlejší příjmy, nepodává tedy daňové přiznání

Poplatník jen kvůli tomuto dodatečnému příjmu nemusí podávat daňové přiznání (daňová povinnost nevzniká), neboť obecně ze zákona platí, že pokud nemá jiné příjmy, je zde administrativní hranice ve výši 15 000 Kč podle § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů, v rámci které tato povinnost nevzniká. Pokud má jen příjmy ze závislé činnosti, pak je podle § 38g odst. 2 tato hranice ve výši 6 000 Kč.

Možnost 2) – Poplatník má vedlejší příjmy, má tedy povinnost podat přiznání k DPFO, ale k reálnému zdanění nedochází

Pokud poplatník podává daňové přiznání z jiného důvodu, pak tuto položku musí vykázat v příloze č. 2 daňového přiznání v rámci § 10 zákona – ostatní příjmy (kde vykáže příjem v podobě dotace a výdaj ve stejné výši, který reprezentuje výdaj na pořízení šalinkarty).

Pokud poplatník v této smožnosti příjem získaný ve formě dotace opomněl do přiznání uvést, tak není riziko sankce - opomenutí nevede ke vzniku dodatečné vyšší daně, která je pro daňové sankce rozhodná.

Info / Blog

Archív