OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

pětadvacítka_OSVČ

Kompenzační bonus pro OSVČ je jedním z řady opatření na zmírnění ekonomických dopadů koronaviru. Podle zákona o kompenzačním bonusu, může OSVČ po splnění stanovených podmínek podat Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu za bonusové období 12. 3. až 30. 4. 2020. Výše bonusu činí 500,- Kč za každý kalendářní den 50denního bonusového období, maximálně tedy 25.000,-Kč.

Ξ Kdy máte nárok

Bonus Vám náleží jen v případě, kdy jste nemohli svoji činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,

b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,

c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo,

e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu,

Bonus si můžete nárokovat také v případě, že činnost máte aktuálně pozastavenou (po 31. srpnu 2019), např. podnikáte sezonně.

Ξ Kdy nemáte na kompenzační bonus nárok

Pokud jste OSVČ a zaměstnanec zároveň, nárok nemáte. Stejné to je i pro zaměstnance pracující na  DPČ s příjmem nad 3000,- Kč a DPP s příjmem nad 10.000,- Kč.

Pokud podnikáte jako OSVČ a máte toto podnikání jako jediný příjem a přitom se k tomu jako pěstoun staráte o nezletilé děti (např. jste babička starající se  o vnoučata), na kompenzační bonus rovněž nemáte nárok, neboť podle ust. § 5 písm. a) bod 13 zákona o nemocenském pojištění jste považován za zaměstnance.

Stejná situace pak nastává i v případě, kdy při svém podnikání působíte jako dobrovolný pracovník pečovatelské služby, neboť podle ust. § 5 písm. a) bod 12 zákona o nemocenském pojištění je opět považován za zaměstnance.

Bonus nepodléhá zdanění.

Ξ Jak o bonus požádat?

Žádost může být podána jedním z těchto způsobů:

  • osobně na podatelně finančního úřadu,
  • podáním poštovní zásilky na poště,
  • prostřednictvím datové schránky,
  • prostřednictvím technického zařízení správce daně (EPO) za předpokladu, že daňový subjekt má elektronický podpis,
  • pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na e-mailovou adresu zveřejněnou správcem

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

Ξ Ale …

Při podání žádosti nemáte povinnost a ani nijak nedokládáte splnění podmínek pro vznik nároku.

V rámci formuláře však podepisujete položku „čestné prohlášení“, podpisem osvědčujete splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Ve lhůtě pro stanovení daně (podle § 148 daňového řádu) jste povinen, v případě pochybností správce daně, na požádání předložit a prokázat skutečnosti, osvědčující splnění podmínek nároku na kompenzační bonus.

Nesplnění podmínek vzniku nároku na kompenzační bonus nese důsledek v podobě doměření daně ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné + penále. 

Ξ Odkazy

Finanční správa – kompenzace OSVČ

Online formulář - Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu

Ξ Soubory

Interaktivní formulář žádosti

Interaktivní formulář žádosti s doložkou

Pokyny k vyplnění Žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu

Emailové adresy podatelen FÚ

 

Stav k 11.04.2020

Info / Blog

Archív