Účetnictví i outsoursing. Nabízíme několik forem spolupráce. 

| SLUŽBY PRO ŽIVNOSTNÍKY | SPOLEČNOSTI | SVJ & BYTOVÁ DRUŽSTVA | NEZISKOVÉ ORGANIZACE |

Nabízíme několik forem spolupráce. Od klasického vedení účetnictví externím způsobem, přes outsourcing účtárny a mzdové účtárny až po účetnictví online.

Ξ externí účetnictví

Prvotní účetní doklady jsou doručovány do našich kanceláří (písemnou nebo elektronickou formou), kde je zpracováváme v našem ekonomickém systému.


Ξ outsourcing účtárny

Převezmeme činnosti Vaší účtárny, personálně ji obsadíme našimi zaměstnanci, účetní data zadáváme do klientova ekonomického systému.


Ξ online zpracování

Prvotní účetní data jsou vzdáleně účtována buď na našem ekonomickém systému a nebo na ekonomickém systému klienta.


Ξ vedení daňové evidence

Daňová evidence je povinná pro fyzické osoby (nepodléhající povinnosti vést účetnictví) za účelem zjištění základu daně z příjmů.

Při vedení daňové evidence poskytujeme klientům obdobný rozsah informací jako u účetnictví. Jedná se zejména o stav neuhrazených pohledávek a závazků, propočet daňové povinnosti k dani z příjmů, sestavení daňových přiznání k DPH, silniční dani a další související služby ve vztahu k orgánům státní správy.

 • zpracování předaných účetních dokladů podle platných zákonů a předpisů
 • vedení všech zákonem daných knih a evidencí
 • zpracování přiznání k DPH jak čtvrtletního tak měsíčního
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledů pro SP a ZP
 • zpracování všech ostatních přiznání (k dani silniční, darovací, z nemovitosti…)
 • účetní a daňové poradenství
 • zastupování na úřadech včetně prováděných kontrol
 • zasílání nebo tisk měsíčních příkazů k úhradě
 • a další služby s tím spojené

Ξ vedení účetnictví

Je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví, účetních standardů a dalších návazných předpisů. Samozřejmostí je poskytování pravidelných informací o stavu účetnictví.

 • zpracování předaných účetních dokladů podle platných norem a zákonů
 • vedení všech zákonem daných knih a evidencí
 • zpracování přiznání k DPH jak čtvrtletního tak měsíčního
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zpracování účetních závěrek (výkaz zisku a ztrát, rozvaha)
 • zpracování všech ostatních přiznání (k dani silniční, darovací, z nemovitosti…)
 • účetní a daňové poradenství
 • zastupování na úřadech včetně prováděných kontrol
 • zasílání nebo tisk měsíčních příkazů k úhradě
 • účetnictví i pro neziskové organizace a spolky
 • účetnictví BD a SVJ
 • a další služby s tím spojené

Ξ zpracování mezd & personalistika

Vedle pravidelného měsíčního výpočtu mezd zajišťujeme i vedení mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců.

Poskytujeme poradenství při uzavírání pracovních smluv, rozvázání pracovních poměrů a dalších problematik v personální agendě.

 • vedení personalistiky
 • přihlášky, změny a odhlášky zaměstnanců i firmy na všech potřebných institucích
 • kompletní měsíční zpracování mezd
 • podávání měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ
 • zaslání nebo tisk příkazu k úhradě se všemi zákonnými platbami
 • tisk výplatních lístků a výplatnic podle přání klienta
 • zpracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance nebo vydání Potvrzení o příjmu
 • na přání zaměstnance provedeme i daňové přiznání fyzických osob
 • zpracování ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • vedení mzdových listů
 • příprava dokladů a zastupování při provádění kontrol ZP, ČSSZ, FÚ…
 • a další nezbytné operace pro potřeby úřadů a klienta

Ξ daňová přiznání

Zajišťujeme zpracování veškerých daňových přiznání včetně příloh, zejména daně z příjmů fyzických, právnických osob, silniční daň, daň z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, vyúčtování daně ze závislé činnosti, daň z převodu nemovitostí, darovací daň a další … včetně přiznání i pro klienty, kteří nám předají účetní výstupy zpracované mimo naši firmu.

Samozřejmostí přiznání k dani z příjmů fyzických osob je i vyhotovení Přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny a dále předání daňového kalendáře na následující rok. Automaticky zasíláme upozorňující e-maily s daňovými povinnostmi včetně příkazů k úhradě.


Ξ účetní a ekonomické poradenství

Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství ve všech oblastech právnických a fyzických osob  ...


Ξ zastupování před finančním úřadem a úřady státní správy

Na základě plné moci Vás zastoupíme před příslušným úřadem. Zastupujeme Vás jak v běžných záležitostech jako je registrace k jednotlivým daním, doručování, podání daňového přiznání, podání žádosti apod..

Zastupovat Vás budeme také při místních šetřeních a kontrolách.

Budete ušetřeni jakékoliv formy komunikace s úředníky


Ξ svoz účetních dokladů

Pokud jste zákazník z Brna, nabízíme pro Vás službu UDRIVE, tedy doručení Vašich účetních dokladů k nám do kanceláře pravidelným svozem. Náš kurýr bude přijíždět k Vám do firmy a vyzvedávat UBOX s doklady které připravíte. Kurýr bude po Brně svážet účetní doklady pravidelně každý týden, popřípadě jednou za čtrnáct dnů či měsíčně (podle počtu účetních dokladů a Vašich požadavků).

Náš kurýr Vám rovněž přiveze prázdný UBOX na další doklady a bude-li potřeba, přiveze veškeré dokumenty, které budete potřebovat. Nebude však připraven na případné účetní dotazy a konzultace.


Ξ a něco navíc

Určitě jste se už ocitli v situaci, kdy by se Vám hodila pomoc s administrativou firmy. Nabízíme služby asistentky, které mohou být jednorázové anebo pravidelné několik hodin denně, týdně až měsíčně.

Je jen na Vás jak často a v jakém rozsahu naše služby využijete.

Našim cílem je:

 • ušetřit Váš čas, který potom můžete věnovat svému podnikání
 • ulehčit Vám život a ušetřit Vás zbytečného stresu  

S čím Vám můžeme pomoci: 

 • vybavíme úřady, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, poštu
 • zabezpečíme administrativu Vaší firmy, fakturace, objednávky, korespondenci, archivaci dokladů, přípravu a doručení dokladů účetnímu
 • vyřizování elektronické pošty v zastoupení a její každodenní třídění
 • správu Vaší datové schránky
 • a další služby poskytujeme na základě Vašich požadavků

Diskrétnost a důvěryhodnost jsou základními atributy naší hodinové asistentky.
Pokud jste nenašli v naší nabídce to, co potřebujete, napište nám a my uděláme vše proto, abychom Vám pomohli.
Při využití služeb virtuální asistentky se platí pouze hodinová sazba za každou započatou hodinu.   

Na našem Facebooku a Blogu naleznete novinky a užitečné informace nejen pro Vaše podnikání a odborné zajímavosti z oblasti účetnictví a daní.

Standardně také zasíláme v předstihu na e-mail klientů informace a podklady k blížícím se platbám (např. zálohy k dani silniční nebo k dani z příjmu) a také informační servis ke změnám v legislativě.