Ξ outsourcing účtárny

Na základě smlouvy převezmeme činnosti Vaší účtárny, personálně ji obsadíme našimi zaměstnanci, kteří budou pracovat u Vás pro Vás. Pro Vás se nic nemění. Máte Vaši účetní a komunikujete s ní bez nutnosti měnit svoje zvyklosti.

Snížíme tím Vaše náklady na personál, školení, pracovní místo a programové vybavení, zvýšíme jejich transparentnost a zároveň zvýšíme efektivitu pracovních procesů.  Za případné způsobené chyby odpovídáme v plné výši. 

Personální záležitosti jsou vyřešeny do detailu ve smlouvách. Smluvně je ošetřen rovněž metodický dohled nad prací účtárny a metodické konzultace všech neobvyklých nebo složitějších účetních případů. V případě Vašeho zájmu mohou být nasmlouvány i další služby jako je například dohled daňového a účetního specialisty.


Ξ outsourcing mzdové účtárny

Přebereme za Vás riziko za zpracování mzdové agendy, výpočet odvodů a čistých mezd, vyplnění přehledů pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a Kooperativu. Budeme sledovat aktuální platnou legislativu. 

Outsourcing Vám přinese zefektivnění správy mzdových a personálních agend, vysoké úspory. Nemusíte se bát kontrol, nemusíte platit za mzdový software. 

Garantujeme naprostou bezpečnost a diskrétnost všech předaných informací. Naše účetní kancelář je zaregistrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem registračním 00053331 a jsme registrovaným zpracovatelem citlivých údajů. Veškeré zpracovávané údaje tímto u nás podléhají režimu podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Od 25.05.2018 plníme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.06.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.