OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Jaké náležitosti mají mít obchodní listiny, dopisy, faktury, smlouvy a dokonce Vaše WWW stránky?

Stav do 31. 12. 2013 upravoval Obchodní zákoník v § 13a. 
Od 1. 1. 2014 tuto problematiku řeší Nový občanský zákoník v § 435 ...

„Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. 
Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.“

Podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci, uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje. Na obchodních listinách (faktura, objednávka, obchodní dopis, smlouva) podnikatel uvádí tedy údaj o zápisu do živnostenského registru, seznamu advokátů, daňových poradců, znalců a pod..

Pokud má podnikatel internetové stránky, musí na nich uvést své jméno a sídlo.

Povinnost mít internetové stránky má pouze akciová společnost. Na internetových stránkách musí zveřejnit všechny údaje, které musí uvádět na obchodních listinách. Pokud si internetové stránky zřídí společnost s ručením omezeným, vztahuje se na ni stanovení o povinném uvádění některých údajů stejně jako na akciovou společnost.

Za porušení povinností uvádět na obchodních listinách stanovené údaje, může být podnikateli uložena pokuta až do výše 50.000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu jednoho roku (§ 24, odstavec c) Zákona o přestupcích).

Info / Blog

Archív