OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

nákupy ze zahraničních eshopů

Pokud jste tzv. koncový zákazník (spotřebitel, nikoliv firma) a při internetových nákupech nakupujete u prodejců z EU nebo ze třetích zemí (Čína, USA a pod.) pak je potřeba vědět:

Pro případné celní a daňové řízení prodejní cenu zboží tvoří jeho cena bez DPH, DPH a popřípadě také clo a spotřební daň.
Mezi členskými státy EU kde platí dohoda o celní unii, nepodléhá pořízení zboží z jiného členského státu v ČR clu. Zboží je nakupovíno a zatíženo DPH, kterou musí konečný spotřebitel zaplatit. Sazbu DPH, kterou bude zákazník v ČR platit záleží na tom, zda je dodavatel z EU v ČR k DPH zaregistrován či nikoliv. Podle toho bude zboží zatíženo českou DPH nebo DPH příslušného členského státu.
Veškeré zboží, které přichází do EU ze třetích zemí, podléhá celnímu řízení. Dovážené zboží je potřeba tzv. propustit do volného oběhu v EU. Návrh na propuštění může podat buď dovozce sám, popřípadě prostřednictvím deklaranta. U malých zásilek to bude nejčastěji Česká pošta. 
Do určité hodnoty může být propuštěné zboží osvobozeno od cla nebo DPH, případně od obojího a to:
- do hodnoty 22,- EUR je zásilka osvobozena od cla i DPH
- do hodnoty 150,- EUR je zásilka osvobozena od cla, DPH ale podléhá
- zásilka s hodnotou nad 150 EUR podléhá clu i DPH
- u zásilky mezi soukromými osobami (tzv. neobchodní) se hranice pro uplatnění DPH posouvá na 45,- EUR
Clo se vypočítává ze základu, který je tvořen hodnotou zboží a expediční náklady (náklady na dopravu na hranice EU a další nutné poplatky). Základ pro výpočet DPH se vypočítá ze základu pro clo, splatných poplatků z důvodu dovozu zboží, přepravních nákladů do prvního místa určení v EU, popřípadě  spotřební daň. 

U zásilek s deklarovanou cenou cenou nižší než je cena obvyklá (většinou zásilky z Číny) může v případně pochybností celní úřad vyměřit clo tzv. podle pomůcek z ceny obvyklé. Celní úřad má také právo nepropustit a bez náhrady zabavit zboží porušující autorská práva.

Je nutno podotknout, že v článku uvedený stav platí ke dni zveřejnění a od 1. 1. 2021 přestane platit osvobození od DPH u malých zásilek v hodnotě do 22,- EUR odeslaných ze třetích zemí (mimo EU).

Info / Blog

Archív