Ochrana dat našich zákazníků pro nás byla vždy na prvním místě. Požadavky na ochranu osobních údajů a dat jsme proto splňovali už dříve než 25. května 2018. Naše účetní kancelář je zaregistrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem registračním 00053331 a jsme registrovaným zpracovatelem citlivých údajů. Veškeré zpracovávané údaje tímto u nás podléhají režimu podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Od 25. května 2018 plníme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 


 

Zásady zpracování osobních údajů podle nařízení EU 2016/679 (GDPR) 

GDPR u našich firem - další informace zde:

 

Marek Rotschein ROTSCHEIN s.r.o.