OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

evidence skutečných majitelů

 

Dne 1. 1. 2018 vstoupila v účinnost novela zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která přináší povinnou evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob.

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má právně nebo fakticky možnost přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv v právnické osobě.

Skuteční majitelé se mají povinně evidovat v evidenci skutečných majitelů. Za zápis jsou zodpovědné právnické osoby samy. Nezapisují jen ty subjekty, které mají rozpor mezi tím, kdo je skutečným vlastníkem a tím, kdo je zapsán v obchodním rejstříku, ale všechny právnické osoby zapisované do všech veřejných rejstříků.

Údaje o skutečném majiteli zapisuje do evidence příslušný rejstříkový soud. Evidence skutečných majitelů je neveřejná, je pro soudy, orgány činné v trestním řízení, správce daně nebo ČNB. 

První zápis je bezplatný, pokud se uskuteční do 1.1.2019. Po tomto datu bude zápis do evidence stát 1.000,- Kč.

Pro zápis prostřednictvím rejstříkového soudu je k dispozici formulář na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti justice.cz, který je možno elektronicky vyplnit.

Odkaz zde: 

Informační systém skutečných majitelů 

Vyplněný formulář je pak možné na rejstříkový soud odevzdat buď jako listinu na podatelnu nebo elektronicky na e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

Info / Blog

Archív