OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 

Dne 19. září 2017 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o mezinárodní spolupráci. Do české legislativy implementuje novou povinnost z oblasti výměny informací, tzv. „Country by Country Reporting“.

Country by country reporting

 

Všechny nadnárodní skupiny s ročním konsolidovaným výnosem přesahující 750 milionů EUR mají nově povinnost podat oznámení, které obsahuje zákonem vymezené informace v členění podle zemí a jednotlivých společností skupiny.

Zpráva má jednotlivým finančním správám poskytovat informace relevantní pro posouzení správného rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy a jurisdikce. Uvádí např. přehled o aktivitách, dosahovaných příjmech a zaplacených daních v jednotlivých zemích, ve kterých skupina působí. Za nadnárodní skupinu podniků má Zprávu podle zemí sestavovat nejvyšší mateřská společnost skupiny, případně zastupující společnost či jiný subjekt nadnárodní skupiny podniků při splnění dalších podmínek (např. pokud nejvyšší mateřská společnost sídlí v zemi, ve které nemá tato společnost povinnost zprávu podle zemí sestavit nebo tato země není státem vyměňujícím zprávy podle zemí a pod.).
Česká společnost tedy bude mít povinnost sestavovat Zprávu podle zemí za celou nadnárodní skupinu podniků v případě, že je nejvyšší mateřskou společností skupiny, nebo byla (pro účely sestavování Zprávy podle zemí) určena za zastupující mateřskou společnost, nebo v případě, že ji tato povinnost připadne z jiných důvodů. Pokud je nejvyšší mateřská společnost nadnárodní skupiny podniků z České republiky, má vždy povinnost podat zprávu podle zemí za skupinu a této povinnosti se nemůže žádným způsobem zprostit – např. tím, že by určila místo sebe zastupující společnost v jiné zemi.
Termíny i pravidla pro Country by Country Reporting se vždy řídí právní úpravou platnou v zemi, kde je umístněná nejvyšší mateřská společnost skupiny, resp. kde je Country by Country Reporting za skupinu podáván.
Vykazované účetní období má vázat na konsolidované účetní období nadnárodní skupiny podniků. Prvním vykazovaným obdobím, za které by měla být Zpráva podle zemí sestavována v České republice, je období začínající 1. ledna 2016 a později. 

Většiny českých subjektů, které jsou členy nadnárodních skupin, se ale týká především povinnost podat tzv. ohlášení. Je-li skupina povinna podat oznámení za období končící kdykoliv před 31. říjnem 2017, musí český podnik  této skupiny podat ohlášení, a to nejpozději do 31. října 2017. Ohlášení se podává na Specializovaný finanční úřad a podání lze učinit pouze prostřednictvím online formuláře v aplikaci EPO.

Finanční správa spolu s formulářem zveřejnila i nejčastější otázka a odpovědi k tomuto tématu. 

Za porušení povinností v souvislosti s oznamováním Zprávy podle zemí, porušení ohlašovací povinnosti či povinnosti součinnosti s nejvyšší mateřskou společností novela navrhuje možnost uložení pokuty až do výše 500 tis., resp. 1,5 milionů korun.

Info / Blog

Archív