Již třetinu vašeho života jsme tu pro vás. V oboru působíme již více než 29 let.


SPOLEHLIVÁ ÚČETNÍ KANCELÁŘ 


Firma vznikla jako rodinný podnik. Zkušenost prvního ze zakladatelů s podnikáním v oboru sahá do roku 1992.

Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, zpracování mezd a personální agendy, zajištění zpracování daňových přiznání, účetní poradenství a související služby pro podnikatele a firmy.

Účetní služby poskytujeme zejména v Brně, zastupujeme naše klienty také v Praze, Olomouci, Zlíně a jiných městech v ČR

Máme sjednáno pojištění profesní odpovědnosti u ČSOB Pojišťovny, a.s..

Naše účetní kancelář je zaregistrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem registračním 00053331 a jsme registrovaným zpracovatelem citlivých údajů. Veškeré zpracovávané údaje tímto u nás podléhají režimu podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Od 25.05.2018 plníme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.06.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


PATŘÍME K NEJLEPŠÍM V OBORUucetni_roku.jpg

Postoupili jsme mezi finalisty prestižní soutěže Účetní roku 2020 v kategorii účetní roku. Patříme k nejlepším v oboru a neustále pracujeme na zlepšování našich služeb.


NAŠE SLUŽBY


Ξ vedení účetnictví daňová evidence

Kompletní vedení a zpracování účetnictví pro fyzické a právnické osoby, spolky, SVJ, bytová družstva, účetní poradenství a další související služby. Evidence a zpracování závazků a pohledávek, přehledy pohledávek a závazků, evidence majetku, odpisy, skladové hospodářství, příprava platebních příkazů, cestovní náhrady a služební cesty, vypracování vnitřních směrnic, inventurní zápisy, účetní uzávěrky…


Ξ mzdové účetnictví & personální agenda

Vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Zúčtování mezd, výpočet a zpracování měsíční mzdy, výplatní listiny a výplatní pásky, platební příkazy úhrad, podkladová evidence mezd – mzdové listy, ELDP, pracovní smlouvy, DPP a DPČ, přihlášení/od­hlášení zaměstnanců ke zdrav. a soc. pojištění, zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění, komunikace na příslušných úřadech, výpočet srážek daní…


Ξ daně a daňová přiznání

Zajišťujeme přípravu a zpracování veškerých daňových přiznání včetně příloh, zejména daně z příjmů fyzických, právnických osob, silniční daň, daň z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, vyúčtování daně ze závislé činnosti, daň z převodu nemovitostí, darovací daň a další … Včetně přiznání i pro klienty, kteří nám předají účetní výstupy zpracované mimo naši firmu ...


Ξ účetní a ekonomické poradenství

Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství ve všech oblastech právnických a fyzických osob  ...


Ξ svoz účetních dokladů

Pokud jste zákazník z Brna, nabízíme pro Vás službu UDRIVE, tedy doručení Vašich účetních dokladů k nám do kanceláře pravidelným svozem. Náš kurýr bude přijíždět k Vám do firmy a vyzvedávat UBOX s doklady které připravíte. Kurýr bude po Brně svážet účetní doklady pravidelně jednou za čtrnáct dnů či měsíčně (podle počtu účetních dokladů a Vašich požadavků).

Náš kurýr Vám rovněž přiveze prázdný UBOX na další doklady a bude-li potřeba, přiveze veškeré dokumenty, které budete potřebovat. Nebude však připraven na případné účetní dotazy a konzultace.

Objednat svoz dokladů.


Ξ ostatní služby

Zastupování na úřadech státní správy, správa datové schránky, pochůzky na úřadech státní správy ...


Ξ a něco navíc

Například na našem Facebooku a Blogu naleznete novinky a užitečné informace nejen pro Vaše podnikání a odborné zajímavosti z oblasti účetnictví a daní.

Standardně také zasíláme v předstihu na e-mail klientů informace a podklady k blížícím se platbám (např. zálohy k dani silniční nebo k dani z příjmu) a také informační servis ke změnám v legislativě.


Ξ reference

Poskytujeme služby několika desítkám klientů, kteří se na nás trvale obrací. Mezi naše klienty patří živnostníci, malé, střední a velké společnosti. I když klienty jsou převážně podnikatelské subjekty, zajišťujeme účetní a související služby rozpočtových a příspěvkových organizací, škol, obcí a neziskových organizací.

Reference Vám rádi poskytneme na vyžádání se souhlasem klienta.

Studenti Mendelovy univerzity v Brně a VUT v Brně u nás pravidelně absolvují odbornou praxi, která je součástí doporučeného studijního plánu a jejím cílem je umožnit studentovi praktické ověření znalostí získaných studiem příslušného oboru. Nejschopnějším dále umožňujeme možnost dalšího vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu.

 

 účtujeme v POHODĚ

 

mzdy v PAMICE

  

FORM daňová přiznání

Svaz Účetních prodejce Pohody